Grafiska profiler

Den grafiska profilen är kärnan i den visuella identiteten. Här är några exempel som Epafi har tagit fram.

SEGWAY ÖRESUND

grafisk profil_Segway Öresund by epafi

GORTEK

HANNAS HELA HÄLAR

Grafisk profil - Hannas Hela Hälar

JRS I MALMÖ AB

Grafisk profil - JRS i Malmö AB