marknadsföring-reklam_kreativitet

Ny grafisk profil och logotyp?

Epafi hjälper ditt företag att ta fram en grafisk profil – kärnan i den visuella identiteten. För det mindre företaget består denna oftast av en logotyp, stationery (visitkort, brevpapper, kuvert och korrenspondenskort), brevmall i t ex Word, färger och typsnitt.
Men kan givetvis byggas vidare allt efter de behov som ditt företag har.

Logotypen, den grafiska symbolen för ditt företag, är mittpunkten i den grafiska profilen. För att profilen ska förmedla det företaget står för, gör vi alltid en marknadsanalys tillsammans där vi bl a tar fram de kärnvärden som karakteriserar just ditt företag.