0707 97 50 91 bianca@epafi.se

FLYERS – AFFISCHER

 

BUDSKAP SOM NÅR UT

Med flyers och affischer når du ut med ditt budskap. 
Tryckt eller digitalt.

Här är några av de flyers och affischer vi har tagit fram.

Epafi 
kommer från grekiskans epaphí och betyder kontakt, förbindelse – att beröra människor. Det vill vi uppnå med våra uppdrag.