0707 97 50 91 bianca@epafi.se

LOGOTYPER

LOGOTYPEN – FÖRETAGETS SJÄL

En grafisk profil hjälper dig att kommunicera enhetligt och stärker ditt varumärke. 

Logotypen är företagets själ och den grafiska profilen kärnan i företagets visuella identitet.
Med den blir det tydligt vem du som företag är och skapar igenkänning.

logo by epafi - tools to Swedish - Maja Bergqvist
logo by epafi - tools to Swedish - Maja Bergqvist
logo by epafi - tools to Swedish - Maja Bergqvist
logo by epafi - tools to Swedish - Maja Bergqvist
logo by epafi - Tea ForTwo - T42
logo by epafi - Tea ForTwo - T42
logo by epafi - Tea ForTwo - T42
logo by epafi - Tea ForTwo - T42
logotyp_logo_esselem redovisningsbyrå by epafi
logotyp_logo_esselem redovisningsbyrå by epafi

Epafi 
kommer från grekiskans epaphí och betyder kontakt, förbindelse – att beröra människor. Det vill vi uppnå med våra uppdrag.