0707 97 50 91 bianca@epafi.se

VISITKORT

DITT VISITKORT – EN REKLAMPELARE

Även om vi lever i en allt mer digitaliserad värld använder vi ofta visitkorten i möten mellan människor.
Visa vem du och ditt företag är.
Här är några av de vi tagit fram.

Epafi 
kommer från grekiskans epaphí och betyder kontakt, förbindelse – att beröra människor. Det vill vi uppnå med våra uppdrag.