0707 97 50 91 bianca@epafi.se

GRAFISK PROFIL  –  LOGOTYP

NY GRAFISK PROFIL & LOGOTYP

En grafisk profil hjälper dig att kommunicera enhetligt och stärker ditt varumärke. 

Logotypen är företagets själ och den grafiska profilen kärnan i företagets visuella identitet.
Med den blir det tydligt vem du som företag är och skapar igenkänning.
 
Epafi hjälper ditt företag att ta fram en grafisk profil.  
För att profilen ska förmedla det ditt företag står för, gör vi tillsammans en  marknadsanalys,
där vi bl a tar fram de kärnvärden som karakteriserar just ditt företag.

Den grafiska profilen består av en logotyp, grafiska element, färger och typsnitt.
Därtill kan läggas visitkort, brevpapper, kuvert, korrenspondenskort,
mallar i t ex Word och PowerPoint. 
Givetvis kan den byggas vidare allt efter de behov som ditt företag har.
Det kan vara marknadsmaterial som annonser, vilken känsla bilder och foto ska ge etc.

 Slå en signal eller skicka ett e-mail så bokar vi in ett 
förutsättningslöst möte.  

Vi hörs!

Epafi 
kommer från grekiskans epaphí och betyder kontakt, förbindelse – att beröra människor. Det vill vi uppnå med våra uppdrag.