0707 97 50 91 bianca@epafi.se

Gortek AB

Händig man får ny logotyp och grafisk profil

Epafi har tagit fram en ny grafisk profil som bl a innehåller logotyp, färger, typsnitt, visitkort och mallar i Word. Innan arbetet påbörjades gjordes en marknadsanalys för att bl a vaska fram de viktiga kärnvärdena.

Läs mer på Gorteks hemsida.
Kuvert, brevmall och visitkort

Annons till händig man

Den bästa reklamen är den du får av nöjda kunder, som pratar väl om dig. Det har Gorteks kunder gjort i över 20 år. Ingen annan marknadsföring har gjorts förrän nu, då man bestämde sig för att göra en annons.

”Vi är mycket nöjda med annonsen, som väl speglar vårt företag och vår filosofi.”

Göran Davidson, VD och Handyman


Traditionell byggnadsvård - handyman - Gortek