0707 97 50 91 bianca@epafi.se

Handelshuset Hylén & Olsson

Logotyp, grafisk profil, visitkort och flyer till Handelshuset Hylén & Olsson

Susanne Hylén och Björn Olsson är grundare och kärnan i Handelshuset Hylén & Olsson. Tillsammans har de mer än 60 års erfarenhet från näringslivet, främst inom företagsutveckling och coaching. De hjälper såväl entreprenörer som etablerade företagsägare i förändringsarbeten och har länge sett fördelen med att samla olika kompetensområden under samma tak och guida företag till den bästa lösningen. Idag har de utvecklat en affärsmodell som bygger på affärsanalys, konsultation och konkreta insatser.

“Bianca Davidson med företaget, Epafi har på ett kreativt sätt utformat en logotyp och guidelines till grafisk profil samt flyer och säljbrev. Vi är mycket nöjda med resultatet vilket inneburit kompletterande uppdrag för Epafi i andra bolag som vi är delaktiga i som konsulter inom handelshuset. Framöver ser vi möjligheter till ytterligare tilläggsuppdrag”.
– Björn Olsson, partner och medgrundare av handelshuset hylén & olssonlogo_Handelshuset Hylen-Olsson by epafi


handelshuset hylen-och-olsson_visitkort_by epafi


handelshuset-hylen-och-olsson_flyer_by epafi