0707 97 50 91 bianca@epafi.se

Jrs i Malmö AB

Grafisk profil och hemsida till Jrs

“Tillsammans med Epafi gjorde vi marknadsanalysen som sedan låg till grund för den grafiska profilen, stationery, blanketter, Word-mallar och hemsida.
För oss var det mycket värdefullt att göra marknadsanalysen och fundera över bl a affärsidé, mål, konkurrenter, vilka styrkor och svagheter vi har, vilka kunder vi ska fokusera på och vilka våra kärnvärden är – det som är grunden för hela företaget.

Epafi har med sin erfarenhet och professionalism varit ett starkt stöd i hela processen och vi kan varmt rekommendera dem.”

Rickard Hylén, VD, Jrs i Malmö ABFör tungt att lyfta?
Kompetensen finns hos Jrs – komplett inom lyft- och industriservice.


brevpapper, kuvert, visitkort

jrs_annons_by epafi
Hemsida Jrs i Malmö AB


Jrs lyft och industriservice - broschyr