0707 97 50 91 bianca@epafi.se

NyföretagarCentrum Öresund

Partner till NyföretagarCentrum Öresund

Epafi är partner till NyföretagarCentrum Öresund, som erbjuder rådgivning för nyföretagare och har tagit fram föreningens allra första årsberättelse.

“Vi hade en klar uppfattning om hur vi ville att vår första tryckta årsberättelse skulle se ut och vad den skulle innehålla, men inte en susning om hur vi skulle kunna klara detta själva. Med Epafis lyhördhet, flexibilitet, tålamod och fantastiska förmåga att sätta texter, bilder och layout som förmedlar just det budskap och den känsla vi ville få ut, fick vi en produkt som överträffat alla förväntningar. Idag lägger vi samtliga layoutuppdrag till Epafi.”
Anne A Marbrandt
VD NyföretagarCentrum Öresund

De kvinnor som antagits till utbildningsprogrammet Smart Start (som finansieras via Tillväxtverkets satsning för att främja kvinnors företagande) har även mött oss som utbildare.


NyföretagarCentrum Öresund
Annons_NyföretagarCentrum-Öresund_seminarier_by epafi
Tårtdesign_NyföretagarCentrum-Öresund_by epafi

NyföretagarCentrum Öresund_julkort by epafi


Annons NyföretagarCentrum Öresund - Malmö Magasin 2012

Diplom_NFCÖ_Mentor Eget Företag_by epafi

Ett axplock ur Årsberättelsen (36 sidor)