0707 97 50 91 bianca@epafi.se

Palmgren Skolutveckling

Grafisk profil och hemsida till Palmgren Skolutveckling

Annika Palmgren Skolutveckling arbetar med verksamhetsutveckling med inriktning på förskolan. Hållbar utveckling för barnens bästa går som en röd tråd genom hela verksamheten.

Epafi har varit med från början och när den grafiska profilen med bl a logotyp, visitkort, mallar i Word och PowerPoint var klara tog vi fram hemsidan.

“Epafi har mött upp och utvecklat fram en företagsprofil för Annika Palmgren Skolutveckling som är så gångbar, professionell och hållbar långsiktigt. Flertalet som har besökt hemsidan har kommenterat att hemsidan speglar Annika Palmgren Skolutveckling. Kul och glädjande! Bianca som står bakom Epafi möter upp mig som kund där jag befinner mig och gör mig delaktig i hela utvecklingsprocessen. Bianca har också en förmåga att professionellt medvetandegöra och utmana på ett sådant sätt,så att jag som företagare växer in i min företagsprofil och kan identifiera mig grafiskt i företagets logotyp, färg,form och hemsida. Annika Palmgren Skolutveckling vill på det varmaste rekommendera Epafis tjänster med dess noggrannhet, goda och personliga service.”

Annika Palmgren

hemsida Palmgren Skolutveckling by epafi


visitkort_Palmgren Skolutveckling by epafi