0707 97 50 91 bianca@epafi.se

SCAN COIN AB

Ny logo till produktfamiljen för handel –
Retail Cash Solutions

Till SCAN COIN, ett världsledande företag inom mynt- och sedelhantering, har Epafi tagit fram en logotyp för produktfamiljen Handel, Retail Cash Solutions.

“Vi har arbetat med Epafi för olika typer av uppdrag – från att skriva texter för webben till, som nu senast, att ta fram en logotyp för en ny produktfamilj. Epafi levererar alltid arbete av hög kvalitet och visar alltid prov på god känsla för form och stil. Det är helt enkelt väldigt lätt att samarbeta med dem.”

Lotta Fjällström, Marketing, SCAN COIN AB


RCS_logo_Retail-Cash-Solutions by epafiSäljande engelska produkttexter

“Vi behövde hjälp med att skriva om våra långa engelska produkttexter till vår nya hemsida.
Epafis texter är korta och säljande med ett enkelt språk, vilket är viktigt för oss, då många av våra kunder inte har engelska som modersmål.
Vi är mycket nöjda med resultatet och på det sätt som detta uppdrag har utförts.”

Lars Malmgren, Marketing Manager, SCAN COIN AB


SCAN COIN - a global leader in cash processing


SCAN COIN utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning och integrerade lösningar för hantering av sedlar och mynt och har blivit världsledande på marknaden för automatisk kontanthantering. Den globala kundbasen betjänas via ett nätverk av SCAN COIN-företag och distributionspartners som täcker cirka 120 länder.